Novinky a akce

NOVINKA:

Milí klienti našich ordinací,

od roku 2022 Vás budeme zvát na preventivní prohlídku pouze 1x za rok.

To neplatí pro děti do 18ti let, těhotné a držitele průkazu ZTP, kde zůstává preventivní prohlídka 2x za rok.

Důvodem jsou rozsáhlé změny úhrad ze zdravotního pojištění od 1.1.2022 (vyhláška 396/2021).

 Kvůli změně úhrad a z důvodu rostoucích cen všech firemních vstupů došlo i ke změně našeho ceníku (viz. nástěnka).

Nadále platí, že systém SMS objednávek bude zachován. SMS si prosím důkladně přečtěte!

Děkuji za pochopení!

 

  Vážení klienti,

zubní hygiena u dentální hygienistky není výkon hrazený z veřejného pojištění.

Prosím, pečlivě si hlídejte a dodržte daný termín.

V případě, že na termín nepřijdete nebo se nepřeobjednáte alespoň 24 hodin před daným termínem, bude vám při následné návštěvě naších ordinací na recepci účtován poplatek 300 Kč.

K tomuto kroku jsem byl nucen přistoupit, protože se začal množit nešvar ignorování termínu či omlouvání se pár minut před daným termínem.

Děkuji za pochopení.

MUDr. Michal Svoboda

 

Vážení klienti,

ordinační hodiny jsou prozatím beze změn. Ordinace fungují v plném rozsahu. Pokud se rozhodnete, ať už ze zdravotních či jiných důvodů, že se na objednaný termín nedostavíte, přeobjednejte se prosím na tel. 376 522 475.

Buďte prosím zodpovědní v přeobjednávání termínů. Rádi Vám vyhovíme s odkladem termínu, ale dejte nám to prosím vědět, protože nevyužitý čas v ordinaci se začíná zvyšovat.

Děkujeme za pochopení a opatrujte se!

MUDr.Svoboda s týmem

 

 

 

 

Vážení klienti našich ordinací

Dovolte mi, abych Vás informoval o chodu našich ordinací po proběhlé rekonstrukci. Tento dopis je určený pro všechny naše stávající registrované klienty.

Již dlouhá léta se snažíme poskytnout kompletní zubní péči na vysoké úrovni, na jednom místě (jediné, co u nás zatím nenajdete, je ortodoncie), v rozumném čase a za dostupné peníze. Standard, který někdo ani nevidí je, že se u nás v čekárně téměř nečeká. Jak asi většina víte, tento „komfort“, který vám nabízíme, není v dnešní době samozřejmostí a zároveň stojí náš tým nemalé úsilí.

Abychom i nadále mohli poskytovat péči v současném rozsahu, chci vás poprosit o vzájemnou spolupráci, pochopení i akceptování následujících řádek.

Tým zaměstnanců:

Za všemi svými zaměstnanci plně stojím a mají moji důvěru i podporu.

Recepce tel. 376 522 475, pondělí-čtvrtek 7,00-15,00h, pátek 7,00-12,00h:

Při příchodu do budovy se vždy nejprve ohlaste recepční, abychom věděli o vaší přítomnosti a mohli vám efektivně poskytnout naše služby. Dodržujte diskrétní zónu!

Recepce byla vybudována za účelem prodloužení času na ošetření v zubních ordinacích a zkrácení čekacích dob (v ordinacích pouze léčíme a administrativa probíhá na recepci).

Recepční má přesně stanovené postupy a pravomoci a co vám řekne, to pro naše ordinace platí.

 Recepční má zákaz pouštět klienty do ordinací bez vědomí lékařů i jakkoliv přepojovat do ordinace telefony. Výjimkou jsou pouze stavy ohrožení života.

 Na objednávky přes osobní telefony zaměstnanců nebudeme reagovat. VŽDY KONTAKTUJTE RECEPCI.

 SMS objednávky jsou posílány přes pevnou linku. NEODPOVÍDEJTE NA NĚ SMS ZPRÁVOU – nebude nám doručena. KONTAKTUJTE RECEPCI.

Firemní e-mail neslouží k objednávání pacientů.

 NEPŘIJÍMÁME NOVÉ KLIENTY!!!

Práce na recepci rozhodně není snadná, proto vás prosím o ohleduplné chování a jednání s recepční. Prosím, nebuďte na recepční hrubí, agresivní či vulgární (bohužel se tak nezřídka stává). Takové jednání povede k okamžitému vyloučení z naší evidence.

Prosím vyčkejte, pokud recepční jedná s jiným klientem nebo vyřizuje telefonický hovor. Bude se vám věnovat jak nejrychleji to bude možné.

Respektujte navržené termíny. V současnosti je čekací doba na ošetření přibližně šest měsíců.

Každý den máme vyhrazený čas na ošetření akutních případů. Je ale nutné se osobně či telefonicky předem objednat. Ošetření „na počkání“ neprovádíme.

Příjem plateb, objednávky a razítka vyřizuje výlučně recepce.

 Ordinace:

Před vstupem do ordinací se, prosím, přezouvejte. Naše přezůvky jsou denně dezinfikovány a týdně omývány. Můžete nosit (mnozí už tak činí) i své vlastní přezůvky.

 Choďte prosím včas a alespoň trochu čistí.

NECHOĎTE DO NAŠICH ORDINACÍ NASTYDLÍ NEBO NEMOCNÍ!!!

PŘEDEM SE PŘEOBJEDNEJTE!!!

Nekuřte alespoň 3 hodiny před ošetřením.

 S MDDr Jánskou se vzájemně zastupujeme. Každý z nás se specializuje na jiné výkony. Proto je běžné, až nutné, že budete ošetřováni mnou i paní doktorkou v různé fázi léčby. Prosím, nežádejte o ošetřování výhradně jedním lékařem. Každý děláme to, co umíme nejlépe.

Nepřijdete-li dvakrát na předem dohodnutý termín, další následující termíny vám budou automaticky zrušeny. Nové termíny již nebudou nabídnuty. Následně vám bude doporučena změna lékaře.

Platby za výkony/ošetření:

Před každým ošetřením vám doporučuji seznámit se s naším ceníkem. Podrobný ceník najdete na nástěnce v čekárně. Základní ceník je též na našich internetových stránkách www.svobodadental.cz. Můžete ho též porovnat s cenami jiných ordinací. Odmítám názor, že jsme drazí a odmítám diskutovat o stanovených cenách. Stojím si za názorem, že poměr cena/výkon, které nabízíme, může závidět většina lidí v republice.

Od roku 2020 již nebudeme nikomu poskytovat bonusy či množstevní slevy, na které jste byli zvyklí. Nejzásadněji to pocítíte u kompozitních tzv: „bílých výplní“. Zjednodušeně lze říci, že za kvalitní amalgámovou či kompozitní výplň (netýká se výplní na předních zubech u dětí do 15 let, ) budete vždy platit dle ceníku, tj. Kč 700 – 1500. Nadále zůstávají v nabídce i standardní výplně hrazené z veřejného pojištění, které jsou někdy skvělé, ale někdy absolutně nevhodné. Věřte ošetřujícímu lékaři, že vám vždy doporučí nejlepší řešení.

Pro rok 2020 neplánuji zavedení platebního terminálu (znamenalo by to další zdražení), a proto na každé vyšetření a ošetření noste hotovost. O vyšších částkách k placení jste vždy informováni předem.

 Dentální hygiena:

Našim klientům nabízíme ošetření zubní hygienistkou za naprosto bezkonkurenční cenu (tato služba u nás není nastavená jako výdělečná, ale jako preventivní program pouze pro naše registrované klienty).

V celé Evropě jsou služby zubní hygienistky nedílnou součástí zubní péče. V České republice se zubní hygiena od roku 2020 stala součástí zaměstnaneckého benefitu z fondu kulturně sociálních potřeb (FKSP), ze kterého lze čerpat. Zubní hygiena je nejlepší prevence téměř všech potíží v dutině ústní a je násobně levnější, než následné řešení potíží. Mým přáním je, aby každý z vás, alespoň jednou do roka, navštívil sám, dobrovolně a bez naléhání zubní hygienistku. Objednávky se též vyřizují na recepci.

 Pokud je třeba, abyste zlepšili svou zubní hygienu, vždy vám názorně ukážeme a naučíme vás, jak na to. V případě, že se vaše hygiena nezlepší, upozorníme vás na tento fakt pouze 2x – bude to též zaznamenáno ve vaší kartě. Když tato upozornění nevezmete vážně, nebudeme už nadále vynakládat úsilí a přesvědčovat vás o nutnosti důsledné péče o chrup. Následky i finanční zátěž při následné léčbě si však ponesete sami.

 Pár myšlenek závěrem.

V našich ordinacích chceme pečovat o klienty, kteří jsou dobře informováni a stojí o to být v naší péči.

Věřím, že při vzájemné spolupráci, vynikající hygieně a trpělivosti se nám podaří zachovat péči v plném rozsahu a cenově dostupné hladině všem stávajícím klientům.

Pokud se systémem našich ordinací nesouhlasíte, najděte si prosím jiného lékaře.

Naším cílem je i zkrátit objednávací termíny.

V případě, že mezi námi nebude vzájemná důvěra, nebudete dodržovat výbornou zubní hygienu, termíny a léčebné plány, musel bych přistoupit k razantnímu kroku, a to vystoupení ze systému zdravotního pojištění. Naše následná cenová nedostupnost by termíny brzy vyřešila.

Dle mého názoru kroky našeho státního aparátu a Evropské unie jistě povedou ke změnám, které prohloubí nedostupnost zubní péče. Krize v dnešní době je jen začátkem toho, co bude v blízké budoucnosti. Važme si vzájemné spolupráce.

 Děkuji za pochopení

MUDr. Michal Svoboda

Vážení pacienti pana MUDr. Ivana Svobody!

 MUDr. Svoboda Ivan ukončil svojí činnost.

Zavázali jsme se, že se o Vás v našem zdravotním zařízení rádi postaráme. K tomu je nutné kompletní vyšetření novým lékařem a po vzájemném „porozuměním si“ a dokončení základní sanace daným lékařem provedeme novou registraci.

Bez vyšetření a odsouhlasení léčebného plánu nová registrace nebude provedena.

V tuto dobu přebírá pacienty MDDr. Jánská Kateřina.

Stále platí, že je svobodná volba lékaře, a proto prosím, pokud danou nabídku nechcete akceptovat a přejdete k jinému lékaři, oznamte nám to. Nikdo se na Vás zlobit nebude.

Děkujeme za pochopení!

MUDr. Svoboda Michal&spol.

 

O Z N Á M E N Í

Vážení klienti,

obě naše ordinace od počátku roku 2014 začaly fungovat jako zubní klinika. To znamená, že jste registrováni u svého zubního lékaře, kterému jste podepsali registrační lístek, ale péči Vám dle specializací poskytují všichni lékaři. Přestože pro mnohé klienty může být zpočátku nepříjemné, že jsou v péči více lékařů, nikoliv pouze toho „svého“, ubezpečujeme Vás, že toto opatření zvyšuje kvalitu ošetření i výrazně zkracuje plánovaný termín. Děkujeme za pochopení!

Pro zvýšení hygienických nároků v ordinacích prosíme naše klienty o přezutí do přezůvek připravených v čekárně. Své boty si můžete vzít s sebou do ordinace, kde je odložíte na určené místo. Přezůvky jsou pravidelně dezinfikovány. Děkujeme za pochopení!