Novinky a akce

NOVINKA:


Vážení pacienti pana MUDr. Ivana Svobody!

 MUDr. Svoboda Ivan ukončil svojí činnost.

Zavázali jsme se, že se o Vás v našem zdravotním zařízení rádi postaráme. K tomu je nutné kompletní vyšetření novým lékařem a po vzájemném „porozuměním si“ a dokončení základní sanace daným lékařem provedeme novou registraci.

Bez vyšetření a odsouhlasení léčebného plánu nová registrace nebude provedena.

V tuto dobu přebírá pacienty MDDr. Jánská Kateřina.

Stále platí, že je svobodná volba lékaře, a proto prosím, pokud danou nabídku nechcete akceptovat a přejdete k jinému lékaři, oznamte nám to. Nikdo se na Vás zlobit nebude.

Děkujeme za pochopení!

MUDr. Svoboda Michal&spol.

 

O Z N Á M E N Í

Vážení klienti,

obě naše ordinace od počátku roku 2014 začaly fungovat jako zubní klinika. To znamená, že jste registrováni u svého zubního lékaře, kterému jste podepsali registrační lístek, ale péči Vám dle specializací poskytují všichni lékaři. Přestože pro mnohé klienty může být zpočátku nepříjemné, že jsou v péči více lékařů, nikoliv pouze toho „svého“, ubezpečujeme Vás, že toto opatření zvyšuje kvalitu ošetření i výrazně zkracuje plánovaný termín. Děkujeme za pochopení!

Pro zvýšení hygienických nároků v ordinacích prosíme naše klienty o přezutí do přezůvek připravených v čekárně. Své boty si můžete vzít s sebou do ordinace, kde je odložíte na určené místo. Přezůvky jsou pravidelně dezinfikovány. Děkujeme za pochopení!